Vad är coaching?

Ordet coaching kommer från ungerskans Kocs. På 1400-talet konstruerades där en bekväm vagn som transporterade människor från en plats till en annan. Vagnen, och begreppet, fick en internationell karriär och blev på engelska coach. I den professionella coachingen ges inga råd och inga instruktioner. Vi för vår klient vidare med hjälp av våra kärnkompetenser, ett coachande förhållningssätt och  våra coachverktyg.

Coaching är en process och ger dig både professionell och personlig utveckling.

Professionell coaching frigör din potential så att du lättare och snabbare kan nå dina mål.

I ett samarbete med coachen tittar du på din nuvarande situation och framtida mätbara mål. Genom att komma till nya insikter om dig själv / ditt liv, skapa nya perspektiv, kommer du att utveckla strategier för att uppnå positiva förändringar med långsiktiga, konkreta resultat. Coachen tror på din förmåga att ta ansvar och genomföra de förändringar och de aktiviteter som du kommer fram till för att nå resultat. 

Ledstjärnan i coaching är att gå från ord till handling.

Coachingen bygger på följande internationella kärnkompetenser:

 • Etik och professionalitet
 • Coachingöverenskommelse
 • Förtroende och närhet 
 • Coachingnärvaro
 • Aktivt lyssnande
 • Direkt kommunikation
 • Skapa medvetenhet
 • Kraftfulla frågor
 • Planera och sätta upp mål
 • Utforma handlingar
 • Framsteg och ansvarstagande
Se ditt liv från ett universellt perspektiv och skapa önskade förändringar med hjälp av coaching.

Vi följer ICF:s etiska riktlinjer och all uppgifter behandlas med sekretess.

Sammarbetspartners