Om AMETOP SWEDEN

Gå från ord till handling är ledstjärnan i AMETOP SWEDEN coaching.

Genom att  du får nya insikter vägleder coachingen dig att göra skillnad.
Grundförutsättningarna i mötet med dig är att:

 • alla människor är kreativa och utvecklingsbara
 • alla människor vill samarbeta
 • alla människor har en fantastisk potential till sin natur för att ta sig dit de vill

Mod, medvetna val, engagemang, och tillit är plattformen för vårt samarbete i en process tills du når ditt mål. Som coach möter jag dig  professionellt, lyhört, stillsamt, nyfiket, engagerat och tillitsfullt.

Gå från ord till handling, lyft fram dina inre drivkrafter och nå framgång både i arbetslivet och privatlivet.

Sheri Shirazi

Professionell Coach

Utbildning och erfarenheter

 • 22 års erfarenhet från olika befattningar inom pedagogik, som lärare, verksamhetsledare, specialpedagog och pedagogisk ledare. Sedan 2009 konsult,  professionell coach och mentorcoach i min egen verksamhet i samarbete med Coach Companion.
 • Fil.kand. på barn- och ungdomsvetenskapslinje vid Stockholms universitet.
 • Specialpedagogik med inriktning på handledning.
 • Lek och skapande som specialpedagogisk metod vid Malmö universitet.
 • Magisterutbildning i dynamisk pedagogik.
 • Genus i etnicitet och etnicitet i genus.
 • Retorik.
 • Internationell Certifierad coach enligt ICF.
 • Det coachande ledarskapet.

Vi följer ICF:s etiska riktlinjer och all uppgifter behandlas med sekretess.

Referenser

Om man slår upp ordet coach i en ordbok borde det stå Sheri som beskrivning, för du är för mig det allra bästa exemplet på en coach. TACK för allt du har delat med dig av som gett mig möjligheten att växa!!!!

Anne Li Wretling

HR Konsult och ICF coach

Står du inför ett möte med Sheri, ta chansen – det kommer att påverka hela ditt liv! Sheri är en exceptionell coach som har en magisk förmåga att se vad du behöver. Första gången jag mötte Sheri visste jag att hon för alltid hade gjort intryck på mig. Om du är villig att möta henne (i samtal) kommer du att erfara något alldeles speciellt. Låt denna fantastiska människa berika ditt liv med sina annorlunda erfarenheter, sina värdefulla kunskaper och sin karismatiska utstrålning. Hon kommer att dela med sig till dig av det bästa en människa kan få!

Kim Björnsdotter

DIHM Marknadsekonom och diplomerad coach ICF

Jag har haft stor hjälp av Sheri under en mycket svår tid. Tack för det stora stödet under denna långa och svåra process. Hittat tack vare Sheri´s hjälp ett nytt förhållningssätt på både den privata och professionella sfären. Tack,Sheri för din oförglömliga stöd, nu har jag tack vare dig hittat mig själv. Jag kan varmt rekommendera Sheri som coach.
Evigt tacksam /
Alonso Medina

IT Chef IT konsult Morex

Jag rekommenderar på det varmaste att anlita Sheri som coach. Jag personligen hade aldrig nått dessa resultat med mig själv utan hennes coaching. Vad jag bör jobba med vilka starka och svaga sidor jag har. Och jag fick utveckla. Att jag har gåvor som är unika för mig som person att uveckla. Hon är en varm och empatisk och ödmjuk person. Det jag uppskattar hos Sheri att hon på ett ödmjukt sätt i en mild ton vill utveckla dina bästa sidor. Men samtidigt önskar hon att du som person är villig att jobba med dig själv enligt hennes önskemål. Vad hon ser hos dig som person som inte jag såg i mig själv Denna utveckling hos Sheri är en fantastiks gåva som du inte skall tveka att ta. Jag har gått i mycket terapi men denna var suveränt bra för mig . ATT UPPTÄCKA COACHING SOM ETT SUVERÄNT REDSKAP AV EN FANTASTISK COACH. Varmt tack Sheri Ifrån en tacksam klient

Torgny Ekman

Sheri har en underbar utstrålning och charm och visar äkta genuint intresse för mig. Hon är tydlig, modig för att ta tag i känsliga ämnen som hon ser att jag behöver prata om, men frågade också om lov att få coacha en i detta, mycket uppmuntrande och uppskattande! Kände mig fantastisk efter varje möte eller tfn-samtal. Sheri ”Dansar bra” och har lätt för att plocka fram sin humor. Hon fick mig att bli medveten om vad som ligger bakom ”jag måste” och tänka om så det blir ”jag vill/ska”. Hon är som gjord för att vara coach och mentorcoach.

Sussane Risberg

Förlagsredaktör och professionell coach

Jag har arbetat med mig själv med Sheri Shirazi ledning i över ett och ett halvt år. Jag är mycket glad och tacksam över hennes proffessionella hållning i sitt arbete som coach för mitt yrkeslivs utveckling. Denna hållning bärs av en beslutsamhet och mycket stark vilja att se och inkänna mina intentioner, önskningar och hjälpa att verklighetsförankra  mina målformuleringar och leda mig utifrån mina egna val eller beslut. Detta sker med en varm nyfikenhet. Hennes yrkeskunskaper präglas av struktur, stadga och grund utifrån egna genomlevda livserfarenheter med stora förändringar. Jag kan varmt rekomendera henne som coach

Karl Lindeborg

Konstnär och naturpedagog

När Sheri blev min coach kunde jag aldrig tro hur avgörade och viktigt det skulle bli för hela mitt liv.I början av vår coachning var det meningen att hon skulle hjälpa mig framåt i min utbildning och ge nya yrkesmässiga verktyg. Under våra coachtimmar lärde jag mig ett nytt tankesätt, att bli säkrare i min yrkesroll, att  lita på mig själv och våga ta steg framåt.Eftersom jag blev alvarligt sjuk  fick coachningen en ny vändning  och Sheri visade en  otrolig och  fantastisk förmåga att ge stöd, krafter och framtidstro i en svår krissituation på samma gång som jag hade behov av att fortsätta tänka på fortsatt coachning om min utbildning och yrke. Det handlade om att uppnå balans i ett nytt okänt liv.

Ussa Vilhjálmsdóttir

Pedagogisk ledare

Du är en fantastik människa och coach med så mycket kärlek, glädje, klokskap och galenskap att jag alltid skulle vilja ha dig som coach i livet. De bilder du hjälpt mig att måla upp har betytt mycket både i mitt privatliv och i mitt ”nybörjarliv” som coach.”

Helena Foss Ahlden

SPSM

Sammarbetspartners