Coaching / Konsultation inom föräldraskap

Konsten att motivera sitt barn

“Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna honom där han är och börja just där.” – Sören Kirkegaard, dansk filosof 1813-1855

Vill du nå ditt barn på ett bättre sätt?

Barn och ungdomar har ofta en annorlunda uppfattning av världen än vad vi har. Det som är viktigt för oss kan vara mindre viktigt för dem. De har ett annorlunda sätt att tänka, tala och handla. Ibland kan de uppfatta oss vuxna som krävande, jobbiga och till och med känna att vi inte förstår dem.

Att motivera dem kan då bli svårt.

För att kunna övertyga och motivera dem till det du vill att de ska göra krävs att du, som Kirkegaard säger, börjar där barnen är, det vill säga förstår deras värld! Det krävs pedagogiska förhållningssätt och ett språk anpassad till deras värld för att kunna nå  dem och föra dem dit du vill.

Samhället och arbetslivet är idag tufft vilket innebär att du som förälder behöver att ge de verktyg ditt barn behöver för att utvecklas och förberedas inför framtiden.

I konsultation blir jag din aktiva rådgivare i specifika utmaningar i ditt föräldraskap. I en mentorsrelation ger jag dig tips om pedagogiska förhållningssätt och stöd med utgångspunkt i min långa karriär.

Se coachingen som en investering som får både dig som förälder och ditt barn att lyfta.

Sammarbetspartners