Coaching inom ledarskap och gruppdynamik

Vill du ha en välmående organisation?

Vill du motivera dina medarbetare att ro åt samma håll?

Som många andra ledare står du säkert ofta inför olika utmaningar både personligt och professionellt.

Ametop coaching inom Ledarskapsutveckling och gruppdynamik bygger på grundsynen i dynamisk pedagogik som innebär:

R

Alla människor är utvecklingsbara

R

Alla människor har förmågan att samarbeta

R

Alla människor är kreativa

Dynamisk pedagogik är en metod som stödjer människor att fungera bättre tillsammans med andra.

Detta sker främst genom att den enskilde ökar sin självkännedom, sin självständighet och sina möjligheter att konstruktivt hävda sig själv i samarbete med andra.

I samarbete med coachen tittar du/gruppen på din/er nuvarande situation och framtida mätbara mål dvs. önskat läge.

Genom att komma till nya insikter om dig själv/ditt liv, skapa nya perspektiv, kommer du/gruppen att utveckla strategier för att uppnå positiva förändringar med långsiktiga, konkreta resultat.

Vi tror på din förmåga att ta ansvar och genomföra de förändringar och de prioriterade aktiviteter du kommer fram till för att nå dina mål. Coachingen leder till att du blir en tydlig och kraftfull ledare.

Och kom ihåg:
MÅR PERSONALEN BRA, MÅR ORGANISATIONEN BRA.

Sammarbetspartners